0 Giỏ hàng
MENU

THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG

Quý khách chuyển vào tài khoản Vietcombank của chúng tôi:

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Như Ý
Số Tài Khoản: 0881000439995
Ngân hàng: VIETCOMBANK (chi nhánh Phú Yên)

Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Luân
Số Tài Khoản: 0331000438837
Ngân hàng: VIETCOMBANK (chi nhánh Bến Thành, Tp.HCM)

facebook chat